Los Angeles: 30 Septembrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - IONA
Quick Go: [1] [2] [3] [4]

CAPITOLUL 4
Întristarea lui Iona și mustrarea lui Dumnezeu.
1.Și Iona a fost cuprins de mare supărare și s-a aprins de mânie. 
2.Și a rugat pe Domnul, zicând: "O, Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu când eram în tara mea! Pentru aceasta eu am încercat să fug în Tarsis, că știam că Tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung-răbdător și mult-milosârd și Îți pare rău de fărădelegi. 
3.Și acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, căci este mai bine să mor decât să fiu viu!" 
4.Și a zis Domnul: "Faci tu oare bine că ți-ai aprins mânia?" 
5.Atunci Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsăritul ei, și-a făcut o colibă și a stat sub ea la umbră, ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. 
6.Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona, ca să-i țină umbră și să-i mai potolească mânia. Și s-a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej. 
7.Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul. Iar el s-a uscat. 
8.Și la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit și soarele a dogorit capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură. Și și-a rugat moartea zicând: "Mai bine este să mor decât să trăiesc!" 
9.Și a grăit Domnul către Iona: "Ai tu dreptate să te mânii pentru vrej?" Și el a răspuns: "Da, am dreptate să fiu supărat de moarte!" 
10.Și a zis Domnul: "Tu ți-ai făcut necaz pentru acest vrej pentru care nu te-ai trudit și nici nu l-ai crescut, care și-a luat ființă într-o noapte și într-alta a pierit! 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.