Los Angeles: 13 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - ZAHARIA
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

CAPITOLUL 4
Vedenia sfeșnicului de aur, a ramurilor de măslin și a rezidirii templului.
1.Și s-a întors îngerul care grăia cu mine și m-a deșteptat, ca pe un om pe care îl trezești din somn. 
2.și mi-a zis: "Ce vezi?" și am zis: "Iată văd un candelabru cu totul de aur, cu șapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc șapte țevi către cele șapte candele; 
3.Iar alături, doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn și altul de-a stânga". 
4.Și am întrebat și am zis către îngerul care vorbea cu mine: "Ce sunt astea, domnul meu?" 
5.Și mi-a răspuns îngerul care grăia cu mine și mi-a zis: "Oare nu știi ce sunt toate acestea?" Și am zis: "Nu, domnul meu!" 
6.Și mi-a vorbit iar și a zis: "Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel: Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu" - zice Domnul Savaot. 
7."Ce ești tu, munte înalt? Înaintea lui Zorobabel devii o câmpie. Și el va smulge piatra din vârf în strigătele mulțimii: "Har, har, peste ea!" 
8.Și a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis: 
9."Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu și tot mâinile lui îl vor termina, și tu vei ști că Domnul Savaot m-a trimis la voi. 
10.Căci cine a disprețuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar aceste șapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul". 
11.Și mi-am luat îndemnul și am zis către el: "Ce înseamnă acești măslini unul de-a dreapta și altul de-a stânga candelabrului?" 
12.Și l-am întrebat și a doua oară: "Ce înseamnă cele două crengi de măslin, care sunt lângă cele două țevi de aur prin care se lasă în jos untdelemnul?" 
13.Și mi-a grăit, zicând: "Oare nu știi ce înseamnă acestea?" Și am răspuns: "Nu, domnul meu". 
14.Și m-a lămurit: "Aceștia sunt cei doi fii unși, care stau înaintea Domnului a tot pământul". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.