Los Angeles: 3 Martie 2021
VECHIUL TESTAMENT - NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

CAPITOLUL 12
Mariam pedepsită cu lepră.
1.Mariam și Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise pentru femeia etiopiancă, pe care o luase Moise, căci Moise era căsătorit cu o etiopiancă. 
2.Ei ziceau: "Oare numai cu Moise a grăit Domnul? N-a grăit El, oare, și cu noi?" Și a auzit acestea Domnul. 
3.Moise însă era omul cel mai blând dintre toți oamenii de pe pământ. 
4.Atunci a zis Domnul fără de veste către Moise și către Aaron și către Mariam: "Ieșiți câteși trei la cortul adunării". Și au ieșit tustrei. 
5.Atunci S-a pogorât Domnul în stâlpul cel de nor, a stat la ușa cortului și a chemat pe Aaron și pe Mariam și au ieșit amândoi. 
6.Apoi a zis: "Ascultați cuvintele Mele: De este între voi vreun prooroc al Domnului, Mă arăt lui în vedenie și în somn vorbesc cu el. 
7.Nu tot așa am grăit și cu robul Meu Moise, - el este credincios în toată casa Mea: 
8.Cu el grăiesc gură către gură, la arătare și aievea, iar nu în ghicituri, și el vede fața Domnului. Cum de nu v-ați temut să cârtiți împotriva robului Meu Moise?" 
9.Și s-a aprins mânia Domnului asupra lor și, depărtându-Se Domnul, 
10.S-a depărtat și norul de la cort și iată Mariam s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Și când s-a uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă. 
11.Atunci a zis Aaron către Moise: "Rogu-mă, domnul meu, să nu ne socotești greșeala că ne-am purtat rău și am păcătuit! 
12.Nu îngădui dar să fie Mariam ca cel născut mort, al cărui trup, la ieșirea din pântecele mamei sale, este pe jumătate putred". 
13.Atunci a strigat Moise către Domnul și a zis: "Dumnezeule, vindec-o!" 
14.Domnul însă a zis către Moise: "Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în obraz, oare n-ar fi trebuit să se rușineze șapte zile? Așa dar să fie închisă șapte zile afară din tabără, după aceea să intre>. 
15.Și a șezut Mariam închisă afară din tabără șapte zile și poporul n-a plecat la drum până s-a curățit Mariam. 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.