Los Angeles: 26 Februarie 2021
VECHIUL TESTAMENT - NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

CAPITOLUL 17
Adeverirea preoției lui Aaron.
1.După aceea a grăit Domnul lui Moise și a zis: 
2."Spune fiilor lui Israel și ia de la ei, de la toate căpeteniile lor, după seminții, douăsprezece toiege, câte un toiag de fiecare seminție, și numele fiecărei căpetenii scrie-l pe toiagul său; 
3.Iar numele lui Aaron să-l scrii pe toiagul lui Levi, căci un toiag vor da de fiecare căpetenie de seminție. 
4.Toiegele acelea să le pui în cortul adunării înaintea chivotului legii, unde Mă arăt ție. 
5.Și va fi că toiagul omului pe care-l voi alege va odrăsli; și așa voi potoli cârtirea fiilor lui Israel, cu care cârtesc ei împotriva voastră". 
6.Și Moise a spus acestea fiilor lui Israel și toate căpeteniile lor i-au dat toiegele, câte un toiag de fiecare căpetenie, adică douăsprezece toiege, după cele douăsprezece seminții ale lor; și toiagul lui Aaron era între toiegele lor. 
7.Apoi Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul adunării. 
8.Iar a doua zi a intrat Moise și Aaron în cortul adunării și iată toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, odrăslise, înmugurise, înflorise și făcuse migdale. 
9.Și atunci a scos Moise toate toiegele de la fața Domnului la toți fiii lui Israel; și au văzut și și-au luat fiecare toiagul său. 
10.Apoi a zis Domnul către Moise: Pune iar toiagul lui Aaron înaintea chivotului legii spre păstrare, ca semn pentru fiii neascultători, ca să înceteze de a mai cârti împotriva Mea, ca să nu moară!" 
11.Și a făcut Moise așa; cum îi poruncise Domnul așa a făcut. 
12.Și au zis fiii lui Israel către Moise: "Iată murim, pierim, pierim cu toții! 
13.Tot cel ce se apropie de cortul Domnului moare; nu cumva o să murim cu toții?" 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.