Los Angeles: 26 Februarie 2021
VECHIUL TESTAMENT - NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

CAPITOLUL 25
Pedeapsa pentru idolatrie și desfrânare.
1.Atunci s-a așezat Israel în Sitim, dar poporul a început să se spurce, păcătuind cu fetele din Moab. 
2.Că acestea îi chemau la jertfele idolilor lor și mânca poporul din acele jertfe și se închina la dumnezeii lor. 
3.Așa s-a lipit Israel de Baal-Peor, pentru care s-a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel. 
4.Și a zis Domnul către Moise: "Ia pe toate căpeteniile poporului și le spânzură de copaci pentru Domnul înainte de asfințitul soarelui, ca să se abată de la Israel iuțimea mâniei Domnului". 
5.Atunci a zis Moise către judecătorii lui Israel: "Ucideți fiecare pe oamenii voștri care s-au lipit de Baal-Peor". 
6.Dar iată oarecare din fiii lui Israel a venit și a adus între frații săi o madianită, în ochii lui Moise și în ochii întregii obști a fiilor lui Israel, când plângeau ei la ușa cortului adunării. 
7.Atunci Finees, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, văzând aceasta, s-a sculat din mijlocul obștii și, luând în mână lancea sa, 
8.A intrat după israelit în sălaș și i-a străpuns pe amândoi, pe israelit și pe femeie, în pântece; și a încetat pedepsirea fiilor lui Israel. 
9.Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci și patru de mii. 
10.Și a grăit Domnul cu Moise și a zis: 
11."Finees, feciorul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la fiii lui Israel, râvnind între ei pentru Mine, și n-am mai pierdut pe fiii lui Israel în mânia Mea; 
12.De aceea spune-i că voi încheia cu el legământul Meu de pace, 
13.Și va fi pentru el și pentru urmașii lui de după el legământ de preoție veșnică, căci a arătat râvnă pentru Dumnezeul său și a ispășit păcatul fiilor lui Israel". 
14.Numele israelitului ucis, care a fost omorât cu madianita, era Zimri, fiul lui Salu, căpetenia seminției lui Simeon; 
15.Iar numele madianitei ucise era Cozbi, fiica lui Țur, căpetenia unei seminții ieșită dintr-o casă patriarhală din Madian. 
16.Și a grăit Domnul cu Moise și a zis: "Vorbește fiilor lui Israel și le zi: 
17.Socotiți pe Madianiți dușmanii voștri și omorâți-i, bateți-i, că s-au purtat cu voi dușmănos întru vicleșugul lor, 
18.Ademenindu-vă cu Peor și cu Cozbi, sora lor, fiica unei căpetenii a Madianiților, care a fost ucisă în ziua urgiei celei pentru Peor". 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.