Los Angeles: 7 Aprilie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA LUI BARUH
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5]

CAPITOLUL 5
Chemarea Ierusalimului spre bucurie pentru întoarcerea fiilor săi cu mărire.
1.Dezbracă-te, Ierusalime, de haina întristării și a suferinței tale și îmbracă-te pentru totdeauna cu podoaba slavei lui Dumnezeu. 
2.Îmbracă veșmântul dreptății celei de la Dumnezeu, pune cununa slavei Celui Veșnic pe capul tău, 
3.Pentru că Dumnezeu va arăta tuturor celor de sub cer strălucirea ta. 
4.Că se va chema numele tău de la Dumnezeu pentru totdeauna: "Pacea dreptății" și "Strălucirea evlaviei". 
5.Ridică-te, Ierusalime, ține-te la înălțime și privește spre răsărit, vezi pe fiii tăi adunați de la apus la răsărit, prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se că Și-a adus aminte de ei. 
6.Căci ei te părăsiseră mergând pe jos, sub pază de vrăjmași, dar Dumnezeu ți-i va aduce purtați întru mărire ca pe fiii de rege. 
7.Că a rânduit Dumnezeu să supună tot muntele înalt și stâncile cele veșnice, iar văile să se umple, să fie pământul neted, ca să umble Israel fără frică sub slava lui Dumnezeu. 
8.Și vor face umbră lui Israel pădurile și tot lemnul bine mirositor, la porunca lui Dumnezeu; 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.