Los Angeles: 19 Iulie 2019
VECHIUL TESTAMENT - DEUTERONOM - A CINCEA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

CAPITOLUL 34
Moartea lui Moise.
1.Atunci s-a suit Moise din șesurile Moabului în Muntele Nebo, pe vârful Fazga, care este în fața Ierihonului, și i-a arătat Domnul tot pământul Galaad până la Dan, 
2.Tot pământul lui Neftali, tot pământul lui Efraim și Manase și tot pământul lui Iuda până la marea cea de la asfințit, 
3.Partea de la miazăzi a țării, șesul Ierihonului, cetatea Palmierilor, până la Țoar. 
4.Și i-a zis Domnul: "Iată pământul pentru care M-am jurat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: Seminției tale îl voi da. Te-am învrednicit să-l vezi cu ochii tăi; dar în el nu vei intra! 
5.Și a murit Moise, robul lui Dumnezeu, acolo, în pământul Moabului, după Cuvântul Domnului; 
6.Și a fost îngropat în vale, în pământul Moabului, în fața Bet-Peorului, dar nimeni nu știe mormântul lui nici până în ziua de astăzi. 
7.Și era Moise de o sută douăzeci de ani, când a murit; dar vederea lui nu slăbise și tăria lui nu se împuținase. 
8.Și au plâns fiii lui Israel pe Moise, în șesurile Moabului, la Iordan, aproape de Ierihon, treizeci de zile, până s-au împlinit zilele de jelit și de plâns după Moise. 
9.Iar Iosua, fiul lui Navi, s-a umplut de duhul înțelepciunii, pentru că își pusese Moise mâinile asupra lui, și i s-au supus fiii lui Israel și au făcut așa după cum le poruncise Domnul prin Moise. 

© 2019 ViataCrestina.org. All rights reserved.