Los Angeles: 8 August 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

CAPITOLUL 1
Cartea neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele și nașterea.
1.Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 
2.Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui; 
3.Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 
4.Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 
5.Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; 
6.Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie; 
7.Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 
8.Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 
9.Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; 
10.Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 
11.Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon; 
12.După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; 
13.Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 
14.Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 
15.Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 
16.Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. 
17.Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. 
18.Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. 
19.Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. 
20.Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21.Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. 
22.Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: 
23."Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu". 
24.Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. 
25.Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.