Los Angeles: 8 August 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

CAPITOLUL 14
Tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Iisus satură cinci mii de oameni, umblă pe mare, vindecă pe cei bolnavi care se ating de El.
1.În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus. 
2.Și a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul; el s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. 
3.Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță, pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. 
4.Căci Ioan îi zicea lui: Nu ți se cuvine s-o ai de soție. 
5.Și voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime, că-l socotea pe el ca prooroc. 
6.Iar prăznuind Irod ziua lui de naștere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc și i-a plăcut lui Irod. 
7.De aceea, cu jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere. 
8.Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. 
9.Și regele s-a întristat, dar, pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă, a poruncit să i se dea. 
10.Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan, în temniță. 
11.Și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. 
12.Și, venind ucenicii lui, au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. 
13.Iar Iisus, auzind, S-a dus de acolo singur, cu corabia, în loc pustiu dar, aflând, mulțimile au venit după El, pe jos, din cetăți. 
14.Și ieșind, a văzut mulțime mare și I S-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. 
15.Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El și I-au zis: locul este pustiu și vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere mâncare. 
16.Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuință să se ducă; dați-le voi să mănânce. 
17.Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. 
18.Și El a zis: Aduceți-Mi-le aici. 
19.Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. 
20.Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, douăsprezece coșuri pline. 
21.Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. 
22.Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea Lui, pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor. 
23.Iar dând drumul mulțimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Și, făcându-se seară, era singur acolo. 
24.Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. 
25.Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. 
26.Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă și de frică au strigat. 
27.Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți! 
28.Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. 
29.El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. 
30.Dar văzând vântul, s-a temut și, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! 
31.Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? 
32.Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. 
33.Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. 
34.Și, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului. 
35.Și, cunoscându-L, oamenii locului aceluia au trimis în tot acel ținut și au adus la El pe toți bolnavii. 
36.Și-L rugau ca numai să se atingă de poala hainei Lui; și câți se atingeau se vindecau. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.