Los Angeles: 19 Februarie 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MARCU
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

CAPITOLUL 17
Învierea Domnului. Trei arătări. Porunca botezului. Înălțarea la cer. 
1.Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. 
2.Și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. 
3.Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? 
4.Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. 
5.Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. 
6.Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. 
7.Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. 
8.Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. 
9.Și înviind dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. 
10.Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau. 
11.Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. 
12.După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o țarină. 
13.Și aceia, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. 
14.La urmă, pe când cei unsprezece ședeau la masă, li S-a arătat și I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. 
15.Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. 
16.Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. 
17.Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, 
18.Șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. 
19.Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.