Los Angeles: 19 Februarie 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MARCU
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

CAPITOLUL 5
Vindecarea unui demonizat din ținutul Gadarenilor. Învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani.
1.Și a venit de cealaltă parte a mării în ținutul Gadarenilor. 
2.Iar după ce a ieșit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat, 
3.Care își avea locuința în morminte, și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri, 
4.Pentru că de multe ori fiind legat în obezi și lanțuri, el rupea lanțurile, și obezile le sfărâma, și nimeni nu putea să-l potolească; 
5.Și neîncetat noaptea și ziua era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. 
6.Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat Lui. 
7.Și strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. 
8.Căci îi zicea: Ieși duh necurat din omul acesta. 
9.Și l-a întrebat: Care îți este numele? Și I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulți. 
10.Și Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut. 
11.Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care păștea. 
12.Și L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei. 
13.Și El le-a dat voie. Atunci, ieșind, duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt, în mare. Și erau ca la două mii și s-au înecat în mare. 
14.Iar cei care-i pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. 
15.Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat. 
16.Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul și despre porci. 
17.Și ei au început să-L roage să se ducă din hotarele lor. 
18.Iar intrând El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga ca să-l ia cu El. 
19.Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit. 
20.Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole câte i-a făcut Iisus lui; și toți se minunau. 
21.Și trecând Iisus cu corabia iarăși de partea cealaltă, s-a adunat la El mulțime multă și era lângă mare. 
22.Și a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, și văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, 
23.Și L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape și să trăiască. 
24.Și a mers cu el. Și mulțime multă îl urma pe Iisus Și Îl îmbulzea. 
25.Și era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge. 
26.Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. 
27.Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina Lui. 
28.Căci își zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca! 
29.Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. 
30.Și îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea ieșită din El, întorcându-Se către mulțime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine? 
31.Și I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulțimea îmbulzindu-Te și zici: Cine s-a atins de Mine? 
32.Și Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. 
33.Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea Lui și I-a mărturisit tot adevărul; 
34.Iar El i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta! 
35.Încă vorbind El, au venit unii de la mai-marele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învățătorul? 
36.Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai. 
37.Și n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât numai pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui Iacov. 
38.Și au venit la casa mai-marelui sinagogii și a văzut tulburare și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult. 
39.Și intrând, le-a zis: De vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. 
40.Și-L luau în râs. Iar El, scoțându-i pe toți afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțeau și a intrat unde era copila. 
41.Și apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuiește: Fiică, ție zic, scoală-te! 
42.Și îndată s-a sculat copila și umbla, căci era de doisprezece ani. Și s-au mirat îndată cu uimire mare. 
43.Dar El le-a poruncit, cu stăruință, ca nimeni să nu afle de aceasta. Și le-a zis să-i dea copilei să mănânce. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.