Los Angeles: 9 Iulie 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA LUCA
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

CAPITOLUL 4
Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus începe să predice în Capernaum și în Nazaret, vindecă pe soacra lui Petru și pe alții.
1.Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, 
2.Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Și în aceste zile nu a mâncat nimic; și, sfârșindu-se ele, a flămânzit. 
3.Și I-a spus diavolul: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. 
4.Și a răspuns Iisus către el: Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. 
5.Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. 
6.Și I-a zis diavolul: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc; 
7.Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta. 
8.Și răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui Unuia să-I slujești". 
9.Și L-a dus în Ierusalim și L-a așezat pe aripa templului și I-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos; 
10.Căci scris este: "Că îngerilor Săi va porunci pentru Tine, ca să Te păzească"; 
11.Și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să lovești de piatră piciorul Tău. 
12.Și răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: "Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău". 
13.Și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a îndepărtat de la El, până la o vreme. 
14.Și S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea și a ieșit vestea despre El în toată împrejurimea. 
15.Și învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. 
16.Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și S-a sculat să citească. 
17.Și I s-a dat cartea proorocului Isaia. Și, deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: 
18."Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați, 
19.Și să vestesc anul plăcut Domnului". 
20.Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor erau ațintiți asupra Lui. 
21.Și El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. 
22.Și toți Îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura Lui și ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? 
23.Și El le-a zis: Cu adevărat Îmi veți spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuți! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici în patria Ta. 
24.Și le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. 
25.Și adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când  s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. 
26.Și la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. 
27.Și mulți leproși erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat, decât Neeman Sirianul. 
28.Și toți, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. 
29.Și sculându-se, L-au scos afară din cetate și L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; 
30.Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. 
31.Și S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, și îi învăța sâmbăta. 
32.Și erau uimiți de învățătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere. 
33.Iar în sinagogă era un om, având duh de demon necurat, și a strigat cu glas tare: 
34.Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești: Sfântul lui Dumnezeu. 
35.Și l-a certat Iisus, zicând: Taci și ieși din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el, cu nimic vătămându-l. 
36.Și frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții, zicând: Ce este acest cuvânt? Că poruncește duhurilor necurate, cu stăpânire și cu putere, și ele ies. 
37.Și a ieșit vestea despre El în tot locul din împrejurimi. 
38.Și sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele și L-au rugat pentru ea. 
39.Și El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, le slujea; 
40.Dar apunând soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Și mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși. 
41.Din mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că știau că El este Hristosul. 
42.Iar făcându-se ziuă, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu; și mulțimile Îl căutau și au venit până la El, și-L țineau ca să nu plece de la ei. 
43.Și El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. 
44.Și propovăduia în sinagogile Galileii. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.