Los Angeles: 2 Aprilie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA JUDECĂTORILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

CAPITOLUL 12
Înfrângerea Efraimiților. 
1.După aceea s-au adunat Efraimiții și au purces spre Țafon și au zis către Ieftae: "Pentru ce te-ai dus să te bați cu Amoniții, iar pe noi nu ne-ai chemat cu tine? Vom arde dar casa ta cu foc, împreună cu tine". 
2.Iar Ieftae a zis: "Eu și poporul meu am avut cu Amoniții ceartă mare și eu v-am chemat, dar voi nu m-ați scăpat din mâinile lor. 
3.Văzând însă că nu este nici un izbăvitor, mi-am pus viața în primejdie și m-am dus împotriva Amoniților și Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce dar ați venit să vă bateți cu mine?" 
4.Atunci a adunat Ieftae toți oamenii din Galaad și s-a bătut cu Efraimiții și au bătut locuitorii Galaadului pe Efraimiți, zicând: "Voi sunteți niște fugari din Efraim, Galaadul însă e între Efraim și Manase". 
5.Și au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimiți și când vreunul din Efraimiți zicea: "Îngăduie-mi să trec", atunci oamenii din Galaad îi răspundeau: "Nu cumva ești Efraimit?" Acela răspundea: "Nu!" 
6.Ei însă îi ziceau: "Zi: Șibbolet"; el însă zicea: "Sibbolet", că nu putea zice altfel. Atunci ei îl luau și-l junghiau acolo la vadul Iordanului. Și au căzut în vremea aceea din Efraimiți patruzeci și două de mii. 
7.Și a fost Ieftae judecător în Israel șase ani; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul și a fost îngropat în unul din orașele Galaadului. 
8.După el a fost judecător în Israel Ibțan din Betleem. 
9.Acesta a avut treizeci de feciori și treizeci de fete a dat el din casa sa în căsătorie, iar treizeci de fete a luat de afară pentru fiii săi și a fost judecător în Israel șapte ani. 
10.Apoi a murit Ibțan și a fost îngropat în Betleem. 
11.După dânsul a fost judecător în Israel Elon Zabuloneanul și a judecat pe Israel zece ani. 
12.Apoi a murit Elon Zabuloneanul și a fost înmormântat la Aialon, în pământul lui Zabulon. 
13.După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul. 
14.Acesta a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți care călăreau pe șaptezeci de mânji de asin și a judecat pe Israel opt ani. 
15.Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul și a fost îngropat în Piraton, în pământul lui Efraim, pe muntele lui Amalec. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.