Los Angeles: 2 Aprilie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA JUDECĂTORILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

CAPITOLUL 17
Mica face un idol. 
1.În vremea aceea era cineva în Muntele Efraim, cu numele Mica. 
2.Acesta a zis către mama sa: "Cei o mie și o sută de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care tu ai rostit blestem în fața mea, acel argint este la mine, eu l-am luat". A zis mama sa: "Binecuvântat fie fiul meu de Domnul!" 
3.Și a întors acela cei o mie și o sută sicli de argint mamei sale. Iar mama lui a zis: "Acest argint eu l-am afierosit de la mine Domnului pentru tine, fiul meu, ca să fac din el un idol, un chip turnat. Așadar ti-l dau ție". 
4.El însă a întors argintul mamei sale. Iar mama sa a luat două sute sicli de argint și i-a dat unui turnător și acela a făcut din ei un idol, un chip turnat, care se și afla în casa lui Mica. 
5.Și era la Mica locașul lui dumnezeu și a făcut un efod și un terafim și a pus el pe unul din fiii săi să fie preotul lui. 
6.În zilele acelea nu era rege în Israel, ci fiecare făcea ce i se părea că este drept. 
7.Și trăia pe atunci la Betleemul cel din seminția lui Iuda un tânăr levit. 
8.Și s-a dus omul acesta din cetatea Betleemului lui Iuda, ca să trăiască unde se va nimeri, și, mergând el pe cale, a ajuns pe Muntele Efraim la casa lui Mica. 
9.Mica însă i-a zis: "De unde vii tu?" Iar el a răspuns: "Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și mă duc să trăiesc unde voi nimeri". 
10.Atunci Mica i-a zis: "Rămâi la mine și fii părinte aici la mine și preot; eu îți voi da câte zece sicli de argint pa an și hainele și hrana trebuitoare". 
11.Și a venit levitul la el și s-a învoit levitul să rămână la omul acesta; și era tânăr, ca unul din fiii lui. 
12.Și Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta a fost preot la el și a trăit în casa lui Mica. 
13.Apoi a zis Mica: "Acum eu știu că Domnul îmi va face bine, pentru că am preot pe un levit". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.