Los Angeles: 28 Ianuarie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA ÎNTÂI A REGILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

CAPITOLUL 31
Moartea lui Saul. 
1.Filistenii însă s-au bătut cu Israeliții și au fugit aceștia de Filisteni și au căzut uciși pe muntele Ghelboa. 
2.Și au ajuns Filistenii pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, pe Aminadab și pe Melchișua, fiii lui Saul. 
3.Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită și arcașii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. 
4.Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: Trage-ți sabia și mă străpunge cu ea, ca să nu vină acești netăiați împrejur să mă ucidă și să-și bată joc de mine". Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 
5.Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat și el în sabia sa și a murit cu el. 
6.Așa a murit în ziua aceea Saul și cei trei fii ai lui și purtătorul de arme al său, precum și toți oamenii lui. 
7.Israeliții, care locuiau peste vale și peste Iordan, văzând că ostașii israeliți au fugit și că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit, iar Filistenii au venit și s-au așezat în ele. 
8.A doua zi Filistenii au venit să jefuiască pe cei uciși și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Ghelboa. 
9.Ei i-au tăiat capul, au luat armele de pe el și au trimis în toată țara Filistenilor ca să se vestească despre aceasta în capiștile idolilor lor și poporului. 
10.Armele lui le-au pus în capiștea Astartei, iar trupul lui l-au spânzurat pe zidurile cetății Bet-San. 
11.Auzind locuitorii Iabeșului din Galaad cele ce făcuseră Filistenii cu Saul, 
12.S-au ridicat toți oamenii puternici, au mers toată noaptea și au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui de pe zidurile cetății Bet-San și le-au adus în Iabeș și le-au ars acolo; 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.