Biblia

VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE

CAPITOLE:

VECHIUL TESTAMENT

 • CAPITOLUL 1 - Facerea lumii.

 • 1.La început a fãcut Dumnezeu cerul şi pãmântul.
 • 2.Şi pãmântul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
 • 3.Şi a zis Dumnezeu: "Sã fie luminã! Şi a fost luminã.
 • 4.Şi a vãzut Dumnezeu cã este bunã lumina, şi a despãrţit Dumnezeu lumina de întuneric.
 • 5.Lumina a numit-o Dumnezeu ziuã, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua întâi.
 • 6.Şi a zis Dumnezeu: "Sã fie o tãrie prin mijlocul apelor şi sã despartã ape de ape!" Şi a fost aşa.
 • 7.A fãcut Dumnezeu tãria şi a despãrţit Dumnezeu apele cele de sub tãrie de apele cele de deasupra tãriei.
 • 8.Tãria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine. Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua a doua.
 • 9.Şi a zis Dumnezeu: "Sã se adune apele cele de sub cer la un loc şi sã se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arãtat uscatul.
 • 10.Uscatul l-a numit Dumnezeu pãmânt, iar adunarea apelor a numit-o mãri. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine.
 • 11.Apoi a zis Dumnezeu: "Sã dea pãmântul din sine verdeaţã: iarbã, cu sãmânţã într-însa, dupã felul şi asemãnarea ei, şi pomi roditori, care sã dea rod cu sãmânţã în sine, dupã fel, pe pãmânt!" Şi a fost aşa.
 • 12.Pãmântul a dat din sine verdeaţã: iarbã, care face sãmânţã, dupã felul şi dupã asemãnarea ei, şi pomi roditori, cu sãmânţã, dupã fel, pe pãmânt. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine.
 • 13.Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua a treia.
 • 14.Şi a zis Dumnezeu: "Sã fie luminãtori pe tãria cerului, ca sã lumineze pe pãmânt, sã despartã ziua de noapte şi sã fie semne ca sã deosebeascã anotimpurile, zilele şi anii,
 • 15.Şi sã slujeascã drept luminãtori pe tãria cerului, ca sã lumineze pãmântul. Şi a fost aşa.
 • 16.A fãcut Dumnezeu cei doi luminãtori mari: luminãtorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminãtorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
 • 17.Şi le-a pus Dumnezeu pe tãria cerului, ca sã lumineze pãmântul,
 • 18.Sã cârmuiascã ziua şi noaptea şi sã despartã lumina de întuneric. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine.
 • 19.Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua a patra.
 • 20.Apoi a zis Dumnezeu: "Sã mişune apele de vietãţi, fiinţe cu viaţã în ele şi pãsãri sã zboare pe pãmânt, pe întinsul tãriei cerului!" Şi a fost aşa.
 • 21.A fãcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişunã în ape, unde ele se prãsesc dupã felul lor, şi toate pãsãrile înaripate dupã felul lor. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine.
 • 22.Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prãsiţi-vã şi vã înmulţiţi şi umpleţi apele mãrilor şi pãsãrile sã se înmulţeascã pe pãmânt!
 • 23.Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua a cincea.
 • 24.Apoi a zis Dumnezeu: "Sã scoatã pãmântul fiinţe vii, dupã felul lor: animale, târâtoare şi fiare sãlbatice dupã felul lor". Şi a fost aşa.
 • 25.A fãcut Dumnezeu fiarele sãlbatice dupã felul lor, şi animalele domestice dupã felul lor, şi toate târâtoarele pãmântului dupã felul lor. Şi a vãzut Dumnezeu cã este bine.
 • 26.Şi a zis Dumnezeu: "Sã facem om dupã chipul şi dupã asemãnarea Noastrã, ca sã stãpâneascã peştii mãrii, pãsãrile cerului, animalele domestice, toate vietãţile ce se târãsc pe pãmânt şi tot pãmântul!"
 • 27.Şi a fãcut Dumnezeu pe om dupã chipul Sãu; dupã chipul lui Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat şi femeie.
 • 28.Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vã înmulţiţi şi umpleţi pãmântul şi-l supuneţi; şi stãpâniri peste peştii mãrii, peste pãsãrile cerului, peste toate animalele, peste toate vietãţile ce se mişcã pe pãmânt şi peste tot pãmântul!"
 • 29.Apoi a zis Dumnezeu: "Iatã, vã dau toatã iarba ce face sãmânţã de pe toatã faţa pãmântului şi tot pomul ce are rod cu sãmânţã în el. Acestea vor fi hrana voastrã.
 • 30.Iar tuturor fiarelor pãmântului şi tuturor pãsãrilor cerului şi tuturor vietãţilor ce se mişcã pe pãmânt, care au în ele suflare de viatã, le dau toatã iarba verde spre hranã. Şi a fost aşa.
 • 31.Şi a privit Dumnezeu toate câte a fãcut şi iatã erau bune foarte. Şi a fost searã şi a fost dimineaţã: ziua a şasea.