Rugãciuni

21 de Trepte

A doua Treaptã

A doua Treaptã

 • Ziua a doua
  Iubire
  Moto: Ca ființe umane, toți trebuie să iubim și să fim iubiți. Dumnezeu ne-a făcut să avem experiența dragostei și Dumnezeu, sursa iubirii, ne poate umple nevoia de iubire, pe măsură ce nici o altă persoană sau idee nu poate.

  EPISTOLELE SOBORNICESTI - ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN
  CAPITOLUL 4: Trebuie să ne ferim de duhurile amăgitoare. Iubirea lui Dumnezeu către noi cere iubirea noastră către frați.

  7.

  Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 

  8.

  Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. 

  9.

  Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. 

  10.

  În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 

  11.

  Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. 

  12.

  Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. 

  EPISTOLELE PAULINE - ÎNTÂIA EPISTOLA CATRE CORINTENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
  CAPITOLUL 13: Dragostea și bunurile ei.

  1.

  De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcute-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. 

  2.

  Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 

  3.

  Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. 

  4.

  Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trudește. 

  5.

  Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. 

  6.

  Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 

  7.

  Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. 

  8.

  Dragostea nu cade niciodată.

  Vechiul Testament - Ieremia
  Capitolul 31: Proorocie privitoare la Mesia.

  3.

  Atunci mi S-a arătat Domnul din depărtare și mi-a zis: "Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea Mi-am întins spre tine bunăvoința. 

 • Versiunea PDF