Rugãciuni

21 de Trepte

A treia Treaptã

A treia Treaptã

 • Ziua a treia
  Iertarea

  Moto: Uneori, cel mai greu este să ne iertam pe noi înșine. Vinovăția ne urmărește lipsindu-ne de pace, acumulând ură. Ne împovăram de multe gânduri rele și purtăm atâtea dureri și nenorociri, umplându-ne viața cu amărăciune. Ca să fii curățat și eliberat trebuie să ierți și să fii iertat!

  Vechiul Testament – Isaia
  Capitolul 1: Proorocia lui Isaia despre adevăratele jertfe.

  18.

  Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. 

  Vechiul Testament - Psalmii

  11.

  Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El. 

  12.

  Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. 

  13.

  În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; 

  Psalmul 102 (Al lui David.)

  Epistolele Pauline - Epistola Către Coloseni A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 3: Omul cel nou trebuie să se îmbrace cu viața cea nouă. Datoriile soților, copiilor, părinților, slugilor, stăpânilor. 

  13.

  Îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Efeseni A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 4: Biserica este trupul lui Hristos

  31.

  Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. 

  32.

  Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos. 

  Epistolele Sobornicești - Întâia Epistola Soborniceasca A Sfântului Apostol Ioan
  Capitolul 1: Mărturie despre Cuvântul vieții. Dumnezeu este lumină și cei care sunt ai Lui umblă în lumină. Sângele lui Hristos ne curățește de păcat.

  9.

  Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. 

 • Versiunea PDF