Rugãciuni

21 de Trepte

A patra Treaptã

A patra Treaptã

 • Ziua a patra
  Încercări și Ispite

  Moto: Sunt sfaturile pe care le primim și le dăm când timpul este dificil. Alții vor dori să ne prefacem că "nu este atât de rău in tot ce se întâmplă". Dar uneori este! Deci, cum putem să mai avem speranța când problemele ne copleșesc? Un singur răspuns: când recunoaștem că Dumnezeu este în control!

  Vechiul Testament - Cartea Lui Iov
  Capitolul 5: Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră.

  6.

  Pentru că nelegiuirea nu iese din pământ și necazul nu răsare din pulbere, 

  7.

  Ci omul își naște singur suferința, precum vulturii se ridică în aer, prin puterile lor; 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel

  28.

  Și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după voia Lui; 

  Capitolul 8: Credincioșii sunt slobozi față de osândă. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos. Sfântul Duh Mijlocitorul.

  Epistolele Pauline - A Doua Epistola Către Corinteni A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 4: Sfinții cunosc slava lui Dumnezeu și nădejdea în ea îi întărește a birui toate suferințele.

  17.

  Căci necazul nostru de acum, ușor și trecător, ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veșnică covârșitoare, 

  18.

  Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. 

  Epistolele Pauline - A Doua Epistola Către Corinteni A Sfântului Apostol Pavel
  CAPITOLUL 10: Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui Dumnezeu. Cina Domnului trebuie ținută întru sfințenie. Grija pentru cugetul celor slabi.

  13.

  Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda.

 • Versiunea PDF