Rugãciuni

21 de Trepte

A cincea Treaptã

A cincea Treaptã

 • Ziua a cincea
  Cine este Iisus?

  Moto: El rămâne cea mai intrigantă, controversată figura din istorie. Un simplu tâmplar dintr-un oraș mic și neimportant, într-o țară mică - totuși un bărbat care împarte timpul în două, unind pe Dumnezeu și pe om într-un singur trup. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Isus.

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Ioan
  Capitolul 1: Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut trup. Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Mielul lui Dumnezeu. Cei dintâi ucenici ai lui Iisus.

  1.

  La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. 

  2.

  Acesta era întru început la Dumnezeu. 

  14.

  Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei

  Capitolul 1: Cartea neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele și nașterea.

  21.

  Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Evrei A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 1: Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul Său, Care este peste toate, mai presus decât îngerii și decât toată făptura.

  2.

  În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; 

  3.

  Care, fiind strălucirea slavei și chipul ființei Lui și Care ține toate cu cuvântul puterii Sale, după ce a săvârșit, prin El însuși, curățirea păcatelor noastre, a șezut de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte, 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Ioan

  Capitolul 14: Cuvântarea de despărțire. Făgăduința Duhului Sfânt.

  6.

  Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 

  7.

  Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați fi cunoscut; dar de acum Îl cunoașteți pe El și L-ați și văzut. 

 • Versiunea PDF