Rugãciuni

21 de Trepte

A şasea Treaptã

A şasea Treaptã

 • Ziua a șasea
  Ce a făcut Iisus?

  Moto: De ce a venit Iisus? A fost pur și simplu un exemplu al perfecțiunii divine și imposibile pentru noi? Care au fost Veștile Bune predicate? De ce a fost acest om bun executat groaznic ca un criminal comun? A venit să îndeplinească un plan divin? A murit pentru a arăta dragostea Tatălui și a învia din nou trei zile mai târziu pentru a da viață veșnică oricui acceptă și urmează poruncile Lui?

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Luca
  Capitolul 4: Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus începe să predice în Capernaum și în Nazaret, vindecă pe soacra lui Petru și pe alții.

  18.

  "Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați, 

  19.

  Și să vestesc anul plăcut Domnului". 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Marcu
  Capitolul 10: Despre despărțirea soților. Iisus binecuvântează pe copii. Tânărul cel bogat. A treia vestire a Patimilor. Fiii lui Zevedeu. Bartimeu.

  45.

  Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. 

  33.

  Că, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor; și-L vor osândi la moarte și-L vor da în mâna păgânilor. 

  34.

  Și-L vor batjocori și-L vor scuipa și-L vor biciui și-L vor omorî, dar după trei zile va învia. 

  VECHIUL TESTAMENT – ISAIA
  CAPITOLUL 53: Patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia.

  7.

  Chinuit a fost, dar S-a supus și nu și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu Și-a deschis gura Sa. 

  8.

  Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte. 

  9.

  Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârșise nici o nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura Lui.

  Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 10: Iudeii caută îndreptare din faptele Legii, iar nu din sfârșitul Legii, care este Hristos.

  9.

  Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mântui. 

 • Versiunea PDF