Rugãciuni

21 de Trepte

A şaptea Treaptã

A şaptea Treaptã

 • Ziua a șaptea
  Descurajare și Depresie

  Moto: Cei mai mulți dintre noi s-au simțit descurajați la un moment dat în viața. Atunci când descurajarea continuă, depresia are loc, iar noi devenim copleșiți de deznădejde. Dar uneori doar prezența unui prieten care este dispus să asculte poate să ne ridice moralul. Dumnezeu este un astfel de prieten și el este întotdeauna dispus să asculte atunci când îl chemăm.

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 9: Al lui David.

  9.

  Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. 

  10.

  Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne! 

  Vechiul Testament – Ieremia
  Capitolul 29: Scrisoarea lui Ieremia către cei din robie. 

  11.

  Pentru că numai Eu știu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea. 

  12.

  Și veți striga către Mine și veți veni și vă veți ruga Mie, și Eu vă voi auzi; 

  13.

  Și Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima voastră. 

  14.

  Și voi fi găsit de voi, zice Domnul, și vă voi întoarce din robie și vă voi strânge din toate popoarele și din toate locurile, de pe unde v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi întoarce din locul de unde v-am dus. 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Evrei A Sfântului Apostol Pavel

  14.

  Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea. 

  15.

  Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. 

  16.

  Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă și să aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit. 

  Capitolul 4: Odihna este dată celor ce cred în Hristos. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Hristos Arhiereu.

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei
  Capitolul 11: Trimișii lui Ioan Botezătorul și mărturia lui Iisus despre Ioan. Cetățile nepocăite. Lauda Tatălui. Chemarea către cei împovărați.

  28.

  Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. 

  29.

  Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. 

  30.

  Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. 

 • Versiunea PDF