Rugãciuni

21 de Trepte

A opta Treaptã

A opta Treaptã

 • Ziua a opta
  Dumnezeu Tatăl

  Moto: Fie că ai avut un tată de care ești mândru sau un tată de care nu ești atât de mândru, poți cel puțin să-ți imaginezi cum tatăl iubitor acționează față de copiii săi. Cu dragoste, compasiune și înțelepciune, îi îndrumă și îi corectează, permițându-le să trăiască vieți bogate și pline.

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 102: Al lui David.

  13.

  În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; 

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 67: Al lui David.

  5.

  Și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui, a Părintelui orfanilor și a Judecătorului văduvelor. 

  Vechiul Testament – Isaia

  Capitolul 63: Ziua izbânzii.

  16.

  Pentru mine, acestea au încetat! Dar Tu ești Părintele nostru! Avraam nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul rostru: acesta este numele Tău de totdeauna.

  Vechiul Testament - Pildele Lui Solomon
  Capitolul 3: Îndemnare la fapte bune. Lauda înțelepciunii.

  10.

  Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările Lui, 

  11.

  Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag. 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei
  Capitolul 6: Despre milostenie, rugăciune și post. Să nu ne străduim numai după cele pământești.

  31.

  Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? 

  32.

  Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. 

  33.

  Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. 

 • Versiunea PDF