Rugãciuni

21 de Trepte

A noua Treaptã

A noua Treaptã

 • Ziua a noua
  Mulțumirea

  Moto: Ce diferență credeți că a făcut atunci când pelerinii au invitat americanii nativi la prima cină de Ziua Recunoștinței? Ce sa întâmplat după ce au mulțumit lui Dumnezeu, care a furnizat peștele, cerbul și porumbul - și chiar americanii nativi care i-au ajutat să supraviețuiască? Viața a devenit mult mai ușoară sau iarna mai puțin crudă? Nu, dar atitudinea de recunoștință care a fost cultivată a ținut ochii acelor Pelerini ațintiți asupra multor binecuvântări care au adus bucurie și asupra celor care le-au oferit.

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 135: Aliluia.

  1.

  Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Filipeni A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 4: Sfaturi și îndemnuri. Dărnicia Filipenilor este de lăudat. Urări și salutări.

  6.

  Nu vă împovărați cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. 

  7.

  Şi pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre, întru Hristos Iisus. 

  Epistolele Pauline - Epistola Întâia Către Tesaloniceni A Sfântului Apostol Pavel

  Capitolul 5: A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasă pregătire pentru ea.

  18.

  Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. 

   

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 99: Al lui David.

  4.

  Cântați numele Lui! Că bun este Domnul; în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. 

  5.

  Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui, din neam în neam.

 • Versiunea PDF