Rugãciuni

21 de Trepte

A paisprezecea Treaptã

A paisprezecea Treaptã

 • Ziua a paisprezecea
  Frică și curaj

  Moto: Pentru milioane de oameni, teama este un dușman teribil. Indiferent dacă provine dintr-un pericol real sau este pur și simplu o robie emoționantă, frica poate distruge pacea și îi ține captiv pe cei torturați de ea. Cum putem câștiga curajul de a învinge temerile noastre? Realizând că Dumnezeu este pentru poporul său și că nu va părăsi niciodată copiii săi!

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 90: O cântare de laudă a lui David

  4.

  Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. 

  5.

  Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, 

  6.

  De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. 

  7.

  Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. 

  8.

  Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. 

  9.

  Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție. 

  10.

  Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. 

  11.

  Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. 

  12.

  Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. 

  14.

  "Că spre Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu. 

  15.

  Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz și-l voi scoate pe el și-l voi slăvi. 

  16.

  Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și-i voi arăta lui mântuirea Mea". 

  Vechiul Testament – Isaia
  Capitolul 41: Puterea lui Dumnezeu și deșertăciunea slujirii la idoli.

  10.

  Nu te teme, că Eu sunt cu tine, nu privi cu îngrijorare, că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu îți dau tărie și te ocrotesc și dreapta Mea cea tare te va sprijini. 

  Epistolele Pauline - Epistola A Doua Către Timotei A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 1: Pavel laudă credința lui Timotei. Credința și învățătura sănătoasă trebuie păzite.

  7.

  Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii. 

  VECHIUL TESTAMENT - CARTEA LUI IOSUA NAVI
  CAPITOLUL 1: Domnul îmbărbătează pe Iosua.

  7.

  Fii dar tare și foarte curajos, ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul Meu; să nu te abați de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de făcut. 

  8.

  Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzește-te de ea ziua și noaptea, ca să plinești întocmai tot ce este scris în ea; atunci vei fi cu izbândă în căile tale și vei păși cu spor. 

  9.

  Iată îți poruncesc: Fii tare și curajos, să nu te temi, nici să te spăimântezi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge". 

 • Versiunea PDF