Rugãciuni

21 de Trepte

A șaisprezecea Treaptã

A șaisprezecea Treaptã

 • Ziua a șaisprezecea
  Furie

  Moto: Furia are o vastitate de manifestări de la violență domestică, cuvinte dureroase, explozii emoționale... Toate acestea ne reamintesc că mulți oameni poartă în jurul lor o cantitate enormă de furie. Când simțim că am fost nedreptățiți, cum putem face față furiei care rezultă într-un mod care să nu dăuneze altora? Răspunsul se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu.

  Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 12: Îndemnuri la sfințenie. Întrebuințarea folositoare a deosebitelor daruri.

  2.

  Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. 

  9.

  Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine. 

  10.

  În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate. 

  11.

  La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului slujiți. 

  12.

  Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. 

  13.

  Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând. 

  14.

  Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. 

  15.

  Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. 

  16.

  Cugetați același lucru unii pentru alții; nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși de spre cele smerite. Nu vă socotiți voi înșivă înțelepți. 

  17.

  Nu răsplătiți nimănui răul cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. 

  18.

  Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii. 

  Epistolele Sobornicești - Epistola Soborniceasca A Sfântului Apostol Iacov
  Capitolul 1: Ispitele sunt folositoare. Avuțiile trec degrabă. Ascultarea și împlinirea Legii. Limba trebuie ținută în frâu.

  19.

  Să știți, iubiții mei frați: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. 

  20.

  Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. 

  Vechiul Testament - Pildele Lui Solomon
  Capitolul 15: Roadele iscusinței. Mijloace împotriva păcatelor.


  1.

  Un răspuns blând domolește mânia, iar un cuvânt aspru ațâță mânia. 

  Capitolul 19: Săracii cinstiți și fiii bine-crescuți.


  11.

  Înțelepciunea domolește mânia omului și faima lui este iertarea greșelilor. 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 12: Îndemnuri la sfințenie. Întrebuințarea folositoare a deosebitelor daruri.

  19.

  Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul". 

  20.

  Deci, dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci, făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. 

  21.

  Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. 

 • Versiunea PDF