Rugãciuni

21 de Trepte

A șaptesprezecea Treaptã

A șaptesprezecea Treaptã

 • Ziua a șaptesprezecea
  Pace

  Moto: Pacea - Unul dintre sensurile sale este "mulțumirea interioară, calmul, seninătatea". La sfârșitul secolului al XX-lea, acest lucru este cel mai mult dorit: un loc calm, un refugiu, un sanctuar pentru suflet. Capacitatea de a-ți păstra mintea întreagă atunci când ceilalți din jurul tău pierd o pierd.
  Există o oază a spiritului care ne revigorează chiar și în lumea în care trăim? Biblia ne arată că există.

  Vechiul Testament – Isaia
  Capitolul 26: Cântarea celor răscumpărați.

  3.

  Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. 

  Vechiul Testament - Deuteronom - A Cincea Carte A Lui Moise
  Capitolul 33: Moise binecuvântează poporul și prorocește.

  27.

  Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: "Stârpește-i!" 

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 30: Al lui David.

  3.

  Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. 

  Psalmul 120: O cântare a treptelor

  2.

  Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. 

  3.

  Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce păzește. 

  Psalmul 90: O cântare de laudă a lui David

  1.

  Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei
  Capitolul 11: Trimișii lui Ioan Botezătorul și mărturia lui Iisus despre Ioan. Cetățile nepocăite. Lauda Tatălui. Chemarea către cei împovărați.

  28.

  Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. 

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Ioan
  Capitolul 14: Cuvântarea de despărțire. Făgăduința Duhului Sfânt.

  27.

  Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. 

 • Versiunea PDF