Rugãciuni

21 de Trepte

A optsprezecea Treaptã

A optsprezecea Treaptã

 • Ziua a optsprezecea
  Finanțe

  Moto: Înmormântarea era demnă de remarcat, pentru că decedatul era extrem de bogat. În spatele camerei, doi cunoscuți vorbeau despre soluționarea testamentului. Cât de mult a lăsat? Întreabă unul. - Totul, spuse celălalt.
  Această poveste pare să caracterizeze abordarea Bibliei în domeniul finanțelor. Deși utili, banii nu pot deveni o prioritate. Nici măcar nu intră în veșnicie cu noi. Isus a spus: "Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu." (Luca 12:21).

  Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Luca
  Capitolul 12: Să ne ferim de fățărnicie, de șovăială și de lăcomie. Îndemnuri la veghere și la îngăduință. Semnele vremii.

  16.

  Și le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belșug țarina. 

  17.

  Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 

  18.

  Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele; 

  19.

  Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. 

  20.

  Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 

  21.

  Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. 

  Epistolele Pauline - Epistola Întâia Către Timotei A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 6: Despre slugi. Învățătorii mincinoși. Despre cei poftitori de avuție. Despre datoriile celor bogați.

  7.

  Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară; 

  8.

  Ci, având hrană și îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulați. 

  Faptele Sfinților Apostoli - Faptele Sfinților Apostoli
  Capitolul 20: Pavel călătorește iar prin Macedonia. Înviază pe Eutihie în Troa. Își ia rămas bun de la Biserica Efesului.

  35.

  Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. 

  Epistolele Pauline - Epistola Întâia Către Timotei A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 6: Despre slugi. Învățătorii mincinoși. Despre cei poftitori de avuție. Despre datoriile celor bogați.

  17.

  Celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre îndulcirea noastră, 

  18.

  Să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, 

  19.

  Agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. 

 • Versiunea PDF