Rugãciuni

21 de Trepte

A nouăsprezecea Treaptã

A nouăsprezecea Treaptã

 • Ziua a nouăsprezecea
  Mediul

  Moto:  În zilele noastre auzim multe lucruri despre încălzirea globală, iarnă nucleară și despre aerul și apa poluată. Care este rolul nostru în toate astea? Poate fi protejat și utilizat simultan mediul înconjurător? Care sunt liniile directoare pentru managementul înțelept? Cum putem rezolva?
  Biblia ne oferă perspectiva lui Dumnezeu cu privire la creație și rolul nostru în ea.

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 23: Al lui David.


  1.

  Al Domnului este pământul și plinirea lui; lumea și toți cei ce locuiesc în ea. 

  Vechiul Testament - Facerea - Întâia Carte A Lui Moise
  Capitolul 1: Facerea lumii.


  28.

  Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniri peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!" 

  Capitolul 3: Căderea strămoșilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduința lui Mesia.


  17.

  Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! 

  18.

  Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului! 

  19.

  În sudoarea fetei tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; căci pământ ești și în pământ te vei întoarce". 

  Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel
  Capitolul 8: Credincioșii sunt slobozi fată de osândă. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos. Sfântul Duh Mijlocitorul.


  20.

  Căci făptura a fost supusă deșertăciunii - nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o - cu nădejde, 

  21.

  Pentru că și făptura însăși se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtașă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. 

  Epistolele Sobornicești - A Doua Epistola Soborniceasca A Sfântului Apostol Petru
  Capitolul 3: Arderea lumii și înnoirea ei. Venirea pe neașteptate a lui Hristos. Cerurile cele noi. Greutatea înțelegerii unor lucruri din epistolele Apostolului Pavel.


  3.

  Întâi, trebuie să știți că, în zilele cele de apoi, vor veni, cu batjocură, batjocoritori care vor umbla după poftele lor, 

  4.

  Și vor zice: Unde este făgăduința venirii Lui? Că de când au adormit părinții, toate așa rămân, ca de la începutul făpturii. 

  5.

  Căci ei în chip voit uită aceasta, că cerurile erau de demult și că pământul s-a închegat, la cuvântul Domnului, din apă și prin apă, 

  6.

  Și prin apă lumea de atunci a pierit înecată, 

  7.

  Iar cerurile de acum și pământul sunt ținute prin același cuvânt și păstrate pentru focul din ziua judecății și a pieirii oamenilor necredincioși. 

  12.

  Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! 

 • Versiunea PDF