Rugãciuni

21 de Trepte

A douăzecea Treaptã

A douăzecea Treaptã

 • Ziua a douăzecea
  Confort și ajutor

  Moto:  "Unde este viată, acolo este si speranță." Așa spune vechea zicală. Nu putem anticipa modul în care vom răspunde într-o criză și nu există nici o certitudine cu privire la modul în care Dumnezeu poate interveni pentru a schimba cursul evenimentelor. Prin urmare, având în vedere aceste două fapte, noi pornim în speranță, învingând disperarea cu credința noastră.

  Vechiul Testament – Psalmii
  Psalmul 22: Al lui David.

  1.

  Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. 

  4.

  Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești. 

  Psalmul 33: Al lui David.

  4.

  Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. 

  17.

  Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui. 

  18.

  Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. 

  Psalmul 93: Al lui David.

  19.

  Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. 

  Epistolele Sobornicești - Întâia Epistola Soborniceasca A Sfântului Apostol Petru
  Capitolul 5: Datoriile preoților și ale credincioșilor. Îndemnuri la umilință și la priveghere. Urări de bine și închinăciune.

  7.

  Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. 

  Vechiul Testament - Isaia
  Capitolul 43: Anunțarea unei noi împărății. Pedeapsa neascultării.

  2.

  Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine și în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars și flăcările nu te vor mistui. 

 • Versiunea PDF