Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea de Duminicã

Rugãciunea de Duminicã

 • Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stãpâne, cu care ai zidit lumea şi ai rãscumpãrat pe om. Ţie deci, lubitorule de oameni, Doamne, mã închin şi-Ţi mulţumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai fãcut şi le faci tuturor fãpturilor Tale.

  Inima mi se bucurã şi se desfãteazã când stau şi cuget cum cã numai Tu însuţi eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotânţelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunãtate şi nici o mãrire nu-Ţi lipseşte. Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe: Tatãl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevãrat şi Te mãrturisesc şi Te mãresc, Ţie mã închin şi-Ţi servesc pururea, cu toatã inima şi cu toatã puterea.

  O, Pãrinte Sfinte, îndurã-Te de noi! O, Binecuvântat Fiu al iui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dã-mi Darul şi acoperãmântul Tãu!

  Mult îndurate Stãpâne, rogu-Te, sã uiţi pãcatele mele cele multe, dupã mulţimea îndurãrilor Tale. Mulţumesc din toatã inima pentru bunãtãţile ce-mi trimiţi în toate zilele, mai vârtos însã pentru rãbdarea Ta cea mare, cã nu m-ai pedepsit dupã mulţimea pãcatelor mele, ci aştepţi cãinţa mea, ca un iertãtor Atotbun şi îndurat.

  Doamne Iisuse Hristoase, dã-mi Darul, ca sã petrec bine şi creştineşte în aceastã sãptãmânã şi sã nu mai pãcãtuiesc Ţie, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul şi nici cu fapta, întru mãrirea şi onoarea învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii Duhului Tãu Celui Sfânt asupra Apostolilor.

  Îndeosebi mã rog pentru ajutorul Tãu, Prea Bunule Stâpâne, ca sã mã cunosc pe mine, sã mã cãiesc de pãcatele mele şi sã mã îndreptez cu mãrturisirea; iar în ora morţii sã fiu aflat pregãtit, cuminecat şi cu inimã curatã, şi sã fiu aflat demn de împãrãţia Ta cea veşnicã. Amin.