Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea de Luni

Rugãciunea de Luni

  • Doamne lisuse Hristoase, cu adâncã umilinţã recunosc şi mãrturisesc, cã în toatã ziua pãcãtuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astãzi, cã este luni şi începutul sãptãmânii, mã rog cu umilinţã îndurãrii Tale celei mari: iartã-mi pãcatele cele de voie şi fãrã de voie, şi-mi ajutã sã pun început bun şi sã port mai multã grijã de sufletul meu, pentru care ai rãbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Rãstignire!

    O, Doamne, astãzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea, rugându-Te sa fie voia Ta cu mine, dupã bunã plãcerea Ta. Pedepseşte-mã, Doamne, dupã îndurarea Ta, în aceastã lume, iar nu în cealaltã viaţã. Şi iartã pe cei vii şi pe cei rãposaţi, pentru rugãciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toţi ne învredniceşte de mãrirea Ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tãi îngeri, cãtre care zic: O, cereştilor servitori şi pãzitori ai oamenilor, vouã mã închin şi vã mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouã, nevrednicilor şi pãcãtoşilor. Scutiţi-mã de vrãjmaşii cei vãzuţi şi nevãzuţi, ca sã nu mai pãcãtuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciţi-mã sã vã vãd la moartea mea, stând în jurul meu şi sã duceţi sufletul meu în cer, ca sã se închine mãririi Feţei lui Dumnezeu, iar vouã sã vã mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijã ce aţi avut pentru mine şi binele vostru sã-l spun cu glas neâncetat în veci. Amin.