Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea de Marţi

Rugãciunea de Marţi

  • Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mãrturisesc nevrednicia, neputinţa şi sãrãcia mea cea mare. Pentru aceasta mã rog Ţie, o, izvor dulce şi noianul îndurãrii, deschide stavilele cerului şi plouã asupra mea bunãtãţile îndurãrii Tale, pentru ca sã pot scoate lacrimi, sã plâng, sã spãl şi sã curãţesc sufletul meu de întinãciunea pãcatelor, cu cãinţã tare şi adevãratã. Şi ca sã-mi dai acest Dar, Stãpâne, pun mijlocitor pe înainte-Mergãtorul loan, cãtre care zic: O, învãţãtorule al credinţei şi mãrite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arãtat poporului pe Stãpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai vãzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Pãrintelui Ceresc şi ai vãzut pe Duhul Sfânt ca un porumb pogorându-se peste El. Rogu-te, ajutã-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea Judecãtorului Veşnic, şi fã sã se îndure de mine, cã ai multã îndrãznealã la iubirea Lui.

    Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi stricã cugetele mele cele rele, şi mã întãreşte sã-mi petrec viaţa pe calea cea bunã a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Lumineazã-mi mintea cu poruncile Domnului, ca sã le ţin minte şi sã le pãzesc, pânã la capãtul vieţii mele. Şi sã stai lângã mine în ora morţii mele, sã mã duci pocãit înaintea Stãpânului meu, Dumnezeu. Roagã-te încã şi pentru toatã lumea, ca, Dumnezeu sã dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor rãposaţi, sã-i odihneascã de nevoile cele multe, sã le dea toate cele de trebuinţã şi sã-i învredniceascã împãrãţiei Sale. Amin.