Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea de Miercuri

Rugãciunea de Miercuri

  • Doamne Atotputernice şi Atotândurate! îmi aduc aminte cã Te-ai nãscut Om din Sfânta Fecioarã în peştera şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel vicelan, ca sã ne rãscumperi pe noi, pãcãtoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndurã-Te de mine, vânzãtorul!

    Primeşte, Doamne, aceastã micã a mea rugãciune, şi umilitã a mea voinţã, cã mã întristez pentru cã Te-am întristat, şi mã amãrãsc pentru cã Te-am supãrat fãrã de numãr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toatã speranţa, şi cred cã Tu, care din iubire de oameni ai primit sã fii vândut pentru noi, Te vei îndura şi de mine acum, ca sã mã mântuieşti de chinurile cele de veci, şi sã mã învredniceşti împãrãţiei Tale.

    Nu Te depãrta de la mine, Doamne, şi ajutã-mi, ca în toate sã fac voia Ta, şi sã nu Te mai rãstignesc în toate zilele cu faptele mele cele pãcãtoase, nici sã Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum fãceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pãcãtoasã sã-Ţi spãl picioarele, cu lacrimile ochilor rnei, pentru ca sã mã învrednicesc a auzi şi eu din Gura Ta cea dulce; "Iertate sã-ţi fie pãcatele.." Amin.