Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea de Joi

Rugãciunea de Joi

  • Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul Lui Dumnezeu Tatãl, care în ziua de astãzi ai luat Cina cea de pe urmã, cu ucenicii Tãi, şi cu mare umilinţã ai spãlat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiascã, le-ai fãcut însuşi Trupul şi Sângele Tãu, cu care i-ai împãrtãşit, zicând: "Luaţi, mâncaţi şi beţi, cã acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca sã se ierte pãcatele voastre." Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înãlţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatãlui Tãu, sã împãrãteşti împreunã cu El în veci, ca Unul Nãscut Fiul Sãu preaiubit.

    Rogu-Te deci, pentru rugãciunile ucenicilor Tãi, şi cele ale Sfântului Nicolae, iartã pãcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor rãposaţi.

    Dã-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca sã-mi plâng pãcatele. Darul Tãu cel curãţitor, care a spãlat picioarele ucenicilor Tãi, sã spele şi sã curãţeascã inima mea cea necuratã şi sufletul meu, cã aşa, cu vrednicie, cu curãţie şi cu umilinţã sã mã împãrtãşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despãrţirii mele, cu bucurie sã se suie sufletul meu împreunã cu tine, fãrã de nici o fricã, întrebare sau împiedicare sã trec vãmile vãzduhului, intrând în mãrirea Ta cea cereascã. Ajutã-mi, Doamne, ca sã Te mãresc în veci, sã mã închin Numelui Tãu Celui Sfânt. Amin.