Rugãciuni

Ceaslov

Rânduiala Panaghiei

Rânduiala Panaghiei

 • Ce se face în mânãstiri
  la zile însemnate
  Dupã sãvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreunã cu toţi fraţii în bisericã. Şi luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului în cinstea cãruia s-a fãcut priveghere, ies împreunã toţi cântând troparul praznicului sau al sfântului, pânã ce intra în trapezã. Dupã ce intrã, citeţul cântã Slavã... Şi acum..., condacul. Şi pânã se cântã acestea, preotul ce va fi de rând scoate o parte din prescura pusã în panaghier. Dupã sfârşitul condacului, citeţul începe îndatã: Tatãl nostru... Cã a Ta este împãrãţia... Slavã... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori). Pãrinte, binecuvinteazã. Preotul, binecuvântând masa zice: Hristoase, Dumnezeule, binecuvinteazã mâncarea şi bãutura...

  Iar de nu este Priveghere, merge cel mai mare împreunã cu toţi fraţii la trapezã şi citeţul zice Psalmul 144: Înãlţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împãratul meu... (cautã la Rânduiala mesei). Şi dupã sfârşitul psalmului se zice: Tatãl nostru... Slavã... Şi acum..., Doamne miluieşte (de 3 ori) pãrinte, binecuvinteazã. Preotul binecuvinteazã masa, zicând: Hristoase, Dumnezeule, binecuvinteazã mâncarea şi bãutura... şi celelate dupã cum s-a scris mai sus. Şi dupã ce se scoalã de la masã, citeţul zice: Pentru rugãciunile sfinţilor pãrinţilor noştri..., Binecuvântat este Dumnezeu... Slavã Ţie, Doamne, Slavã Ţie, Sfinte, Slavã Ţie, Împãrate... (cautã la Rânduiala mesei); Slavã... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), pãrinte binecuvinteazã. Şi cel rânduit a ridica panaghia zice:

  Binecuvântaţi, pãrinţi sfinţiţi, şi mã iertaţi pe mine pãcãtosul.

  Şi toţi rãspund:

  Dumnezeu sã te ierte şi sã te miluiascã.

  Şi luând citeţul panaghia cu amândouã mâinile, cu vârful degetelor o înalţã puţin cu chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare:

  Mare este numele.

  Iar cel mai mare sau preotul de rând zice:

  Al Presfintei Treimi.

  Şi punând-o pe icoana Nãscãtoarei de Dumnezeu, însemneazã cruciş, zicând:

  Presfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, ajutã-ne nouã.

  Şi preotul zice:

  Cu ale ei rugãciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

  Citeţul zice apoi troparul Nãscãtoarei de Dumnezeu:

  Fericimu-te pe tine toate neamurile, Nãscãtoare de Dumnezeu Feciaorã, cã întru tine Cel neîncãput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încãpea. Fericiţi suntem şi noi, avându-te pe tine folositoare, cã ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta lãudându-te, strigãm ţie: Bucurã-te ceea ce eşti plinã de har, Domnul este cu tine.

  Apoi se cântã: Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim...

  SĂ SE ŞTIE: cã de este praznic împãrãtesc, în loc de: Cuvine-se cu adevãrat... se cântã irmosul Cântãrii a 9-a; şi aceasta cântându-se, cel ce a înãlţat panaghia poartã panaghierul pe la toţi fraţii, care, dupã rânduialã, sãrutându-l, gustã din presfânta parte; şi sfârşindu-se cântarea, preotul zice:

  Întru multe rugãciunile Preacuratei Stãpânei noastre de Dumnezeu Nãscãtoarei şi pururea Fecioarei Maria.

  Iar citeţul zice:

  Pentru rugãciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

  Preotul:

  Domnul cel milostiv şi îndurat a dat hranã celor ce se tem de Dânsul şi dreptatea Lui rãmâne în veacul veacului.

  Apoi citeţul citeşte

  Psalmul 121

  Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: " În casa Domnului vom merge" ! Stãteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cãrei porţi sunt strâns unite. Cã acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, dupã legea lui Israel, ca sã laude numele Domnului. Cã acolo s-au aşezat scaunele la judecatã, scaunele pentru casa lui David. Rugaţi-vã pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Sã fie pace în întãriturile tale şi îndestulare în turnurile tale. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grãiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.

  Apoi: Sfinte Dumnezeule... Presfântã Treime... Tatãl nostru... Cã a Ta este împãrãţia... Citeţul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru... şi condacul praznicului sau al sfântului. Duminica se zice condacul Învierii, dupã glasul de rând. Apoi: Slavã... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Pãrinte, binecuvinteazã. Iar cel mai mare sau pretul de rând zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrãneşte pe noi din darurile Sale cele bogate...

  Apoi preotul, lovind în clopoţel, zice:

  Slavã Ţie, Dumnezeu nostru, slavã Ţie!

  Citeţul:

  Nãdejdea noastrã, slavã Ţie!

  Preotul:

  Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l mântuiascã pe Prea Fericitul Pãrintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi) Episcopul nostru (N)].

  Citeţul:

  Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l miluiascã pe el.

  Preotul:

  Dumnezeu sã ierte şi sã miluiascã şi pe prea cuviosul pãrintele nostru (N), dimpreunã cu toţi pãrinţii şi fraţii slujitori ai sfânt locaşului acesta.

  Citeţul:

  Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l miluiascã pe ei.

  Preotul:

  Dumnezeu sã ierte şi sã miluiascã pe cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouã.

  Citeţul:

  Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l miluiascã pe ei.

  Preotul:

  Dumnezeu sã ierte şi sã miluiascã pe cei ce se ostenesc şi slujesc, pãrinţi şi farţi ai noştri.

  Citeţul:

  Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l miluiascã pe ei.

  Preotul:

  Dumnezeu sã odihnescã pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfântului locaşului acestuia.

  Citeţul:

  Veşnica lor pomenire.

  Preotul:

  Dumnezeu, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtãtorilor pãrinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, sã ne miluiascã şi sã ne mântuiascã pe noi. Amin.