Rugãciuni

Ceaslov

Mijloceasul Al Noualea

Mijloceasul Al Noualea

 • Veniţi sã ne închinãm... (de 3 ori) şi aceşti psalmi:

  Psalmul 112

  Laudaţi, tineri, pe Domnul, laudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi pânã în veac. De la rãsãritul soarelui pânã la apus, lãudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite priveşte, în cer şi pe pãmânt? Cel ce scoate din pulbere pe cel sãrac şi ridicã din gunoi pe cel sãrman, ca sã-l aseze cu cei mari, cu cei mari ai poporului sãu. Cel ce face sã locuiascã cea stearpã în casã, ca o mamã ce se bucurã de fii.

  Psalmul 137

  Lãda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, cã ai auzit cuvintele gurii mele, şi înaintea îngerilor îţi voi cânta. Închina-mã-voi în locaşul Tãu cel sfânt şi voi lãuda numele Tãu, pentru mila Ta şi adevãrul Tãu; cã ai mãrit peste tot numele cel sfãnt al Tãu. În orice zi Te voi chema, degrab mã auzi! Sporeşte în sufletul meu puterea. Sã Te laude pe Tine, Doamne, toţi împãraţii pãmântului, când vor auzi toate graiurile gurii Tale, şi sã cânte în cãile Domnului, cã mare este slava Domnului. Cã înalt este Domnul şi spre cele smerite priveşte şi pe cele înalte de departe le cunoaşte. De ajung la necaz, viazã-mã! Împotriva vrãjmaşilor mei ai întins mâna Ta şi m-a izbãvit dreapta Ta. Domnul le va plãti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

  Psalmul 139

  Scoate-mã, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mã izbãveşte, care gândeau nedreptate în inima, toatã ziua îmi duceau rãzboi. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidã sub buzele lor. Pãzeşte-mã, Doamne, de mâna pacãtosului; scoate-mã de la oamenii nedrepţi, care au gândit sã împiedice paşii mei. Pusu-mi-au cei mândri cursã mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cãrare mi-au pus pietre de poticnealã. Zis-am Domnului: " Dumnezeul meu eşti Tu, ascultã, Doamne, glasul rugãciunii mele" . Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de rãzboi. Sã nu mã dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna pãcãtosului; viclenit-au împotriva mea; sã nu mã pãrãseşti, ca sã nu se trufeascã. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor sã-i acopere pe ei! Sã cadã peste ei cãrbuni aprinşi; în foc aruncã-i pe ei, în necazuri, pe care sã nu le poatã rãbda. Bãrbatul limbut nu se va îndrepta pe pãmânt; pe omul nedrept rãutatea îl va duce la pieire, ştiu cã Domnul va face judecata celui sãrac şi dreptate celor sãrmani. Iar drepţii vor lãuda numele Tãu şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

  Slavã... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Presfântã Treime... Tatãl nostru... Cã a Ta este împãrãţia..., şi troparele acestea:

  Cel ce ai luminat pe pãmânteni cu Crucea şi ai chemat pe pãcãtoşi la pocãinţã, sã nu mã desparţi de turma Ta, Pãstorule bun. Ci, Stãpâne, cautã-mã pe mine rãtãcitul şi mã numãrã cu turma Ta cea sfântã, ca un milostiv şi de oameni iubitor.

  Slavã..

  Ca tâlharul mãrturisindu-mã, strig Ţie, Bunule: Pomeneşte-mã, Doamne, întru împãrãţia ta şi mã însoţeşte şi pe mine cu el, Cel ce de voie ai pãtimit pentru noi.

  Şi acum..., al Nãscãtoarei de Dumnezeu:

  Pe Cel ce pentru noi s-a rãstignit, veniţi toţi sã-L lãudãm, cã pe Acesta vãzându-L Maria pe Cruce, a grãit: Deşi rabzi rãstignire, dar Tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu.

  Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavã... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstitã decât heruvimii..., şi cele trei metanii mari. Apoi se zice rugãciunea aceasta a Marelui Vasile: Stãpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai rãbdat pentru greşealele noastre... (cautã la sfârşitul Ceasului al nouãlea). Iar dupã sfârşitul rugãciunii se zice: Slavã... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori) şi otpustul Mijloceasului al nouãlea.