Rugãciuni

Ceaslov

Rugaciunea La Masa De Seara

Rugaciunea La Masa De Seara


  • LA MASA DE SEARĂ
     
     

    Mergând seara la masã, se zice:

    Mânca-vor sãracii şi se vor sãtura şi vor lãuda pe Domnul; iar cei ce-L cautã pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

    Slavã? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvinteazã, pãrinte. Preotul binecuvinteazã masa.

    Dupã scularea de la masã, se zic aceste rugãciuni cãtre Nãscãtoarea de Dumnezeu:

    Fãcutu-s-a pântecele tãu masã sfântã, având cereascã pâine pe Hristos Dumenzeul nostru, dintru Care tot cel ce mãnâncã nu va muri, precum a zis Hrãnitorul tuturor, Nãscãtoare de Dumnezeu.

    Darurilor tale fã-ne pe noi vrednici, Nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã, trecând cu vederea greşealele noastre şi dãruind vindecare celor ce iau credinţã binecuvântarea ta, Preacuratã.

    Apoi se zice: Cuvine-se cu adevãrat? şi:

    Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru fãpturile Tale, şi întru lucrurile mâinilor Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-au înmulţit. Cu pace împreunã ne vom culca şi vom adormi, cã Tu, Doamne, îndeosebi, întru nãdejde ne-ai aşezat.

    Slavã? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori), Binecuvinteazã, pãrinte.

    Preotul:

    Cu noi este Dumnezeu, cu al Sãu har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.