Rugãciuni

Ceaslov

Troparele De Peste Toata Saptamâna

Troparele De Peste Toata Saptamâna

 • Luni
   
   

  Troparul, glasul al 4-lea:

  Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti, rugãmu-vã pe voi, noi, nevrednicii, ca sã ne acoperiţi pe noi, prin rugãciunile voastre, cu acoperãmântul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, pãzindu-ne pe noi, cei ce cãdem cu deadinsul şi strigãm: Izbãviţi-ne din nevoi ca cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor celor de sus
   
   

  Marţi
   
   

  Troparul, glasul al 2-lea:

  Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mãrturia Domnului, Înaintemergãtorule; cã te-ai arãtat cu adevãrat şi decât proorocii mai cinstit, cã te-ai învrednicit a boteza în repejuni pe Cel propovãduit. Drept aceea, pentru adevãr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arãtat în trup, pe Cel ce a ridicat pãcatul lumii şi ne-a dãruit nouã mare milã.
   
   

  Miercuri şi Vineri
   
   

  Troparul, glasul 1:

  Mântuieşte, Doamne, poporul Tãu şi binecuvinteazã moştenirea Ta. Biruinţã binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dãruieşte, şi cu Crucea Ta pãzeşte pe poporul Tãu.
   
   

  Joi
   
   

  Troparul, glasul al 3-lea:

  Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca sã dea iertare de pãcate sufletelor noastre.

  Alt tropar, glasul al 4-lea:

  Îndreptãtor credinţei şi chip blândeţilor, învãţãtor înfrânãrii te-a arãtat pe tine, turmei tale, adevãrul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smereniea cele înalte, cu sãrãcia, cele bogate. Pãrinte Ierarhe Nicolae, roagã pe Hristos Dumnezeu sã mântuiascã sufletele noastre.
   
   

  Sâmbãtã
   
   

  Troparul, glasul al 2-lea:

  Apostolilor, mucenicilor, proorocilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi sãvârşit lupta şi credinţa aţi pãzit, îndrãznire având cãtre Mântuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugaţi-L pentru noi, sã mântuiascã, rugãmu-vã, sufletele noastre.

  Alt tropar, glasul al 2-lea:

  Pomeneşte, Doamne, ca un bun pe robii Tãi şi câte în viaţã au greşit, iartã-le; cã nu este nimenea fãrã pãcat, afarã de Tine, Cel ce poţi a da odihnã şi celor rãposaţi.