Rugãciuni

Rugãciune cãtre Sfântul Apostol Simeon

Sfântul Apostol Simeon

Rugãciune cãtre Sfântul Apostol Simeon

Rugãciune cãtre Sfântul Apostol Simeon

  • O, mãrite Sfinte Apostol Simeon, tu ai fost vãr al lui Isus si un urmas devotat de asemenea. Tu ai fost numit "Zelot" indicând cã erai dispus sã-ti dai viata pentru religie si pentru libertatea umanã.
    Obtine pentru noi harul de a dori sã ne dãm viata pentru Cristos si sã muncim pentru libertatea si pacea ce numai Dumnezeu poate sã ne-o dea.
    Ajutã-ne sã ne dãruim viata pentru Dumnezeu pe pãmant, si sã fim primiti de El spre fericire eternã in rai. Amin.