Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Rugãciune pentru fraţi şi surori

Rugãciune pentru fraţi şi surori

  • Doamne, Ţie mã rog, ţine pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea), dându-le lor sãnãtate, viaţa lungã şi darul Tãu cel sfânt, ca sã umble în cãile Tale şi sã facã cele ce sunt dupã voia Ta cea sfântã. Dã-ne, Doamne, de acum panã la capãtul vieţii, sã ne iubim şi sã ne cinstim unii pe alţii; cãci ce este mai bun şi mai frumos decât a veiţui fraţii împreunã ! Aşa, Doamne, ascultã rugãciunea noastrã şi milostiv fii nouã, cã bun şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie mãrire înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.