Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Rugãciune pentru un ocrotitor sau binefãcãtor

Rugãciune pentru un ocrotitor sau binefãcãtor

  •    Dumnezeule al dragostei, Ţie iţi sunt dator a mulţumi pentru dulcele simţãmânt al dragostei şi al ocrotirii de care mã bucur. O, cela ce eşti izvorul tuturor bunãtãţilor, revarsã binecuvântarea şi binefacerile Tale peste acela pe care inima mea îl cinsteşte şi îl iubeşte, pe robul Tãu (numele). Apãrã-L de toate primejdiile ce înconjoarã viaţa muritorilor de pe pãmânt. Fã sã rãsarã asupra lui întotdeauna un soare strãlucitor, sã risipeascã norii grijilor şi suferinţelor. Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale, povãţuieşte paşii lui în cãi drepte, în cãile mântuirii şi ale fericirii. Nu lãsa ca apãsãtoarele suferinţe sã-i înnoreze fruntea şi sã-i amãrascã inima. Nenorocirile lui sã nu facã a se pogorî lacrimi în ochii lui şi inima lui sã nu fie jertfa întristãrilor. Fã ca fiecare din zilele lui sã fie o frumoasã zi de primãvara şi viaţa lui sã se asemene unui râu limpede şi lin, ce curge prin grãdini înverzite şi printre flori. Iar dacã va fi ameninţat de vreo nenorocire, fii apãrãtorul şi ocrotitorul lui, precum el este apãrãtorul meu. Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbreşte-l cu bunãtatea şi apãrarea Ta. Dã-i, Dumnezeul meu, toate plãcerile şi toate bucuriile iertate muritorilor care pãzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tãu cel bun sã-l însoţeascã şi sã-l pãzeascã în toatã viaţa lui; şi dupã o viaţã lungã, plinã de binefaceri şi fapte bune, sã se învredniceascã a dobândi bunãtãţile cele fãrã de sfârşit, gãtite pentru toţi cei ce lucreazã virtutea. Amin.