Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Altã rugãciune a copiilor

Altã rugãciune a copiilor

  •    Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care în copilãria şi în tinereţea Ta în Nazaret ai fost supus şi ascultãtor Preacuratei Maicii Tale şi Sfântului nutritor şi îngrijitor Iosif, lãsându-ne nouã chip de copilãrie curatã şi bineplãcutã lui Dumnezeu şi oamenilor, Însuţi Iubitorule de oameni, lumineazã-mã, ajutã-mã şi mã înflãcãreazã cu dragostea Ta cea Sfântã, ca şi eu sã fiu supus Ţie în toate, şi pãrinţilor care m-au nãscut, mã cresc, mã îngrijesc şi mã nutresc.
       Ajutã-mi, Doamne, sã fiu întotdeauna ascultãtor şi cinstitor lor, precum Tu ne-ai poruncit, când ai zis : "Cinsteşte pe tatãl tãu şi pe mama ta, ca sã-ti fie bine şi sã trãieşti ani mulţi pe pãmânt." Rogu-Te, Doamne, ţine cu bine pe pãrinţii mei şi le dãruieşte har, milã, sãnãtate, voie bunã, putere, iubire, râvnã sfântã şi toate cele de trebuinţã şi de folos, ca sã ne creascã bine pe noi în adevãrul Tãu, în respect de cele Sfinte şi spre binele obştesc.
    Doamne Atotputernice, toate îţi sunt ţie cu putinţã, ajutã-ne nouã şi pãrinţilor noştri, ca sã facem toate cele bineplãcute Ţie, cã bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.