Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Rugãciune de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Rugãciune de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

  •    Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toatã milostivirea şi îndurarea, Care ai nemãsuratã milã, nespusã şi neajunsã iubire de oameni, cãzând acum cãtre a Ta slavã, cu fricã şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tãu. Te slãvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stãpân şi fãcãtor de bine. Şi iarãşi cãzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mã rog nemãsuratei şi negrãitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte sã-mi dãruieşti faceri de bine, ca sã sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbãveşte-mã de tot rãul şi necazul. Dãruieşte-mi linişte şi mã învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire sã-ti aduc şi sã grãiesc şi sã cânt cele preabune Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.