Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Rugãciune la ziua numelui sau a naşterii

Rugãciune la ziua numelui sau a naşterii

  •    Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ţi mulţumi cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat ? Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar al bunãtãţii Tale. Tu, care m-ai pãzit panã acum, mã sprijineşte în necazuri şi întâmpinã trebuinţele mele. Tu eşti cela ce priveghezi asupra mea, îndreptezi paşii mei în calea binelui şi mã aperi de ispite. Când mã rãtãcesc, Tu mã întorci în calea poruncilor Tale; când mã poticnesc, Tu mã sprijineşti; când cad, Tu mã ridici şi când pãcãtuiesc, Tu mã întorci şi-mi deschizi pãrinteştile Tale braţe. O, cât de multe sunt îndatoririle mele cãtre Tine, pentru cã mi-ai dat viaţa şi mi-ai dat în toate zilele semne despre pãrinteasca Ta bunãtate şi îngrijire. Plin dar de vie recunoştinţã, Ţie îţi închin toate zilele vieţii mele şi mai ales aceasta zi de sãrbãtoare pentru mine, şi mã rog cu umilinţã ca bunãtatea Ta sã nu mã pãrãseascã în tot timpul vieţii mele şi înţelepciunea Ta sã mã povãţuiascã totdeauna în calea binelui şi fericirii, pentru rugãciunile şi mijlocirile Sfântului (al cãrui nume îl porţi) şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.