Rugãciuni

Alte Rugãciuni

Rugãciune cãtre Mãicuţa Domnului

Rugãciune cãtre Mãicuţa Domnului

  •    Multe sunt mulţimile greşelilor mele, Nãscãtoare de Dumnezeu. La tine am scãpat, Curatã, mântuire trebuindu-mi. Cerceteazã neputinciosul meu suflet şi te roagã Fiului tãu şi Dumnezeului nostru sã-mi dãruiascã mie iertare de relele ce am fãcut, ceea ce eşti una binecuvântatã.

       Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu mã lãsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mã încredinţa, ci singurã mã sprijineşte şi mã miluieşte.

       Toatã nãdejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pãzeşte-mã sub acoperãmântul tãu.