Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Închinare

Închinare

 • Doamne, Sfinte Împãrate
  Care-n ceruri locuieşti
  Cu milã şi îndurare
  Peste toţi, Tu sã priveşti…

  Dã sãnãtate mamei şi tatii
  Ca sã poatã îngriji
  De toţi ai casei noastre
  Şi în veci a-Ţi mulţumi.