Astãzi

† Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei, fãcãtorul de minuni; Sf. Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului

Astãzi: Joi, 12 Decembrie, 2019 - † Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei, fãcãtorul de minuni; Sf. Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului
Postul Crãciunului (15 Noiembrie - 24 Decembrie)

Astãzi

Citirile zilei:
Utrenie: Sfânta Evanghelie Dupa Ioan 10:1-9
Epistolele Pauline: Epistola Catre Efeseni A Sfântului Apostol Pavel 5:8-19
Noul Testament: Sfânta Evanghelie Dupa Ioan 10:9-16Vieţile Sfinţilor:
Viaţa celui între sfinţi Pãrintelui nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei, fãcãtorul de minuni


     

Perioada Octoihului

Versetul Zilei:
Noul Testament: Sfânta Evanghelie Dupa Marcu 12:30
Capitolul 12
30. Şi: "Sã iubeşti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta, din tot sufletul tãu, din tot cugetul tãu şi din toatã puterea ta". Aceasta este cea dintâi poruncã.

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de astãzi joi dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul Lui Dumnezeu Tatãl, care în ziua de astãzi ai luat Cina cea de pe urmã, cu ucenicii Tãi, şi cu mare umilinţã ai spãlat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiascã, le-ai fãcut însuşi Trupul şi Sângele Tãu, cu care i-ai împãrtãşit, zicând: "Luaţi, mâncaţi şi beţi, cã acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca sã se ierte pãcatele voastre." Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înãlţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatãlui Tãu, sã împãrãteşti împreunã cu El în veci, ca Unul Nãscut Fiul Sãu preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugãciunile ucenicilor Tãi, şi cele ale Sfântului Nicolae, iartã pãcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor rãposaţi.
Dã-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca sã-mi plâng pãcatele. Darul Tãu cel curãţitor, care a spãlat picioarele ucenicilor Tãi, sã spele şi sã curãţeascã inima mea cea necuratã şi sufletul meu, cã aşa, cu vrednicie, cu curãţie şi cu umilinţã sã mã împãrtãşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despãrţirii mele, cu bucurie sã se suie sufletul meu împreunã cu tine, fãrã de nici o fricã, întrebare sau împiedicare sã trec vãmile vãzduhului, intrând în mãrirea Ta cea cereascã. Ajutã-mi, Doamne, ca sã Te mãresc în veci, sã mã închin Numelui Tãu Celui Sfânt. Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".