Astãzi

Sf. Mare Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din muntele Maleon; Cuv. Acachie de la Scara

Astãzi: Joi, 7 Iulie, 2022 - Sf. Mare Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din muntele Maleon; Cuv. Acachie de la Scara

Astãzi

Citirile zilei:


Vieţile Sfinţilor:
Pomenirea Preacuviosului Pãrintelui nostru Toma cel din Maleo (SINAXAR )
Pomenirea Sfintei Muceniţe Chiriachi (SINAXAR )
Pomenirea Sfinţilor Mucenici Peregrin, şi cei dimpreunã cu dânsul: Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Saâornin şi Ghermano (SINAXAR )
Tot în aceastã zi... (SINAXAR )


     

Perioada Octoihului

Versetul Zilei:
Vechiul Testament: Pildele Lui Solomon 3:5-6
Capitolul 3
5. Pune-ţi nãdejdea în Domnul din toatã inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate cãile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cãrãrile tale.
6. Nu fii înţelept în ochii tãi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rãu;

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de astãzi joi dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul Lui Dumnezeu Tatãl, care în ziua de astãzi ai luat Cina cea de pe urmã, cu ucenicii Tãi, şi cu mare umilinţã ai spãlat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiascã, le-ai fãcut însuşi Trupul şi Sângele Tãu, cu care i-ai împãrtãşit, zicând: "Luaţi, mâncaţi şi beţi, cã acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca sã se ierte pãcatele voastre." Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înãlţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatãlui Tãu, sã împãrãteşti împreunã cu El în veci, ca Unul Nãscut Fiul Sãu preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugãciunile ucenicilor Tãi, şi cele ale Sfântului Nicolae, iartã pãcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor rãposaţi.
Dã-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca sã-mi plâng pãcatele. Darul Tãu cel curãţitor, care a spãlat picioarele ucenicilor Tãi, sã spele şi sã curãţeascã inima mea cea necuratã şi sufletul meu, cã aşa, cu vrednicie, cu curãţie şi cu umilinţã sã mã împãrtãşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despãrţirii mele, cu bucurie sã se suie sufletul meu împreunã cu tine, fãrã de nici o fricã, întrebare sau împiedicare sã trec vãmile vãzduhului, intrând în mãrirea Ta cea cereascã. Ajutã-mi, Doamne, ca sã Te mãresc în veci, sã mã închin Numelui Tãu Celui Sfânt. Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".