Astãzi

Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Alexandru şi Ipatie

Astãzi: Duminicã, 25 Februarie, 2024 - Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Alexandru şi Ipatie
Duminica a treizeci şi treia dupã Rusalii; Ap. II Timotei 3: 10-15; Ev. Luca 18: 10-14 (a Vameşului şi a Fariseului); glas 8, voscr. 11

Astãzi

Citirile zilei:


Vieţile Sfinţilor:
Viaţa celui între Sfinţi Pãrintele nostru Tarasie, Patriarhul Constantinopolului


     

Perioada Triodului

Versetul Zilei:
Vechiul Testament: Psalmii 45:7
Capitolul 45
7. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de astãzi duminicã dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Duminicã

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stãpâne, cu care ai zidit lumea şi ai rãscumpãrat pe om. Ţie deci, lubitorule de oameni, Doamne, mã închin şi-Ţi mulţumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai fãcut şi le faci tuturor fãpturilor Tale.
Inima mi se bucurã şi se desfãteazã când stau şi cuget cum cã numai Tu însuţi eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotânţelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunãtate şi nici o mãrire nu-Ţi lipseşte. Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe: Tatãl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevãrat şi Te mãrturisesc şi Te mãresc, Ţie mã închin şi-Ţi servesc pururea, cu toatã inima şi cu toatã puterea.
O, Pãrinte Sfinte, îndurã-Te de noi! O, Binecuvântat Fiu al iui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dã-mi Darul şi acoperãmântul Tãu!
Mult îndurate Stãpâne, rogu-Te, sã uiţi pãcatele mele cele multe, dupã mulţimea îndurãrilor Tale. Mulţumesc din toatã inima pentru bunãtãţile ce-mi trimiţi în toate zilele, mai vârtos însã pentru rãbdarea Ta cea mare, cã nu m-ai pedepsit dupã mulţimea pãcatelor mele, ci aştepţi cãinţa mea, ca un iertãtor Atotbun şi îndurat.
Doamne Iisuse Hristoase, dã-mi Darul, ca sã petrec bine şi creştineşte în aceastã sãptãmânã şi sã nu mai pãcãtuiesc Ţie, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul şi nici cu fapta, întru mãrirea şi onoarea învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii Duhului Tãu Celui Sfânt asupra Apostolilor.
Îndeosebi mã rog pentru ajutorul Tãu, Prea Bunule Stâpâne, ca sã mã cunosc pe mine, sã mã cãiesc de pãcatele mele şi sã mã îndreptez cu mãrturisirea; iar în ora morţii sã fiu aflat pregãtit, cuminecat şi cu inimã curatã, şi sã fiu aflat demn de împãrãţia Ta cea veşnicã. Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".