Mâine

Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Eliodor şi Sever

Mâine: Sâmbãtã, 20 August, 2022 - Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Eliodor şi Sever

Mâine

Citirile zilei:


Vieţile Sfinţilor:
Pomenirea Sfântului şi Mãritului Prooroc Samuil (SINAXAR )
Pomenirea Sfinţilor treizeci şi şapte de Mucenici, care au mãrturisit în Vizia Traciei (SINAXAR )
Pomenirea Sfinţilor Mucenici Sever şi Memnon Chendirionul (SINAXAR )
Pomenirea Sfântului Mucenic Luchie sfetnicul (SINAXAR )
Tot în aceastã zi... (SINAXAR )


     

Perioada Octoihului

Versetul Zilei:
Epistolele Pauline: Epistola Catre Romani A Sfântului Apostol Pavel 13:8
Capitolul 13
8. Nimãnui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţã de altul; cã cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea.

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de mâine sâmbãtã dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Sâmbãtã

Doamne Iisuse Hristoase, Judecãtorul meu Preadrept! Cunosc cã pãcatele mele sânt fãrã de numãr. De aceea Te rog în aceastã zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi îndumnezeitul Tãu suflet şi de acolo ai depãrtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strãmoşilor noştri, cãci i-ai mântuit de sclavia cea cumplitã şi i-ai suit în rai.
Îngroapã pãcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca sã piarã din mintea mea şi sã nu se mai lupte cu sufletul meu. Lumineazã întunecatul iad al inimii mele, alungã întunericul pãcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca sã mã bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugãciune ca o tãmâie mirositoare, pentru rugãciunile iubitei Tale Maici, care Te-a vãzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rãnit inima; care împreunã cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au vãzut înviat din morţi şi la înãlţarea Ta Te-a vãzut suindu-Te de la pãmânt la cer, însoţit de Sfinţii Tãi îngeri.
Îndurã-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei rãposaţi, pentru rugãciunile Sfinţilor Tãi, cãtre care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vã ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumãrate pãcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere dupã cuviinţã.
Nu încetaţi a vã ruga, pentru ca prin rugãciunile voastre, pãcãtoşii sã câştige iertare, sãracii ajutorul, întristaţii mângâiere, bolnavii sãnãtate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreunã Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mãrirea lui Dumnezeu Celui în Treime lãudat, Cãruia i se cuvine cinste şi închinãciune în veci. Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".