Mâine

Sf. Prooroc Avacum; Sf.Mc. Meropa; Sf. Ierarh Solomon, Episcopul Efesului

Mâine: Miercuri, 2 Decembrie, 2020 - Sf. Prooroc Avacum; Sf.Mc. Meropa; Sf. Ierarh Solomon, Episcopul Efesului
Postul Crãciunului (15 Noiembrie - 24 Decembrie)

Mâine

Citirile zilei:
Epistolele Pauline: Epistola Întâia Catre Timotei A Sfântului Apostol Pavel 1:18-20; 2:8-15
Noul Testament: Sfânta Evanghelie Dupa Luca 20:1-8Vieţile Sfinţilor:
Pomenirea Sfântului Prooroc Avacum
Pãtimirea Sfintei Muceniţe Miropia
Pomenirea Cuvioşilor Pãrinţi sihaştri Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil
Viaţa Cuviosului Pãrinte Atanasie (închis în Pecersca)


     

Perioada Octoihului

Versetul Zilei:
Faptele Sfinţilor Apostoli: Faptele Sfinţilor Apostoli 1:8
Capitolul 1
8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toatã Iudeea şi în Samaria şi pânã la marginea pãmântului.

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de mâine miercuri dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice şi Atotândurate! îmi aduc aminte cã Te-ai nãscut Om din Sfânta Fecioarã în peştera şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel vicelan, ca sã ne rãscumperi pe noi, pãcãtoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndurã-Te de mine, vânzãtorul!
Primeşte, Doamne, aceastã micã a mea rugãciune, şi umilitã a mea voinţã, cã mã întristez pentru cã Te-am întristat, şi mã amãrãsc pentru cã Te-am supãrat fãrã de numãr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toatã speranţa, şi cred cã Tu, care din iubire de oameni ai primit sã fii vândut pentru noi, Te vei îndura şi de mine acum, ca sã mã mântuieşti de chinurile cele de veci, şi sã mã învredniceşti împãrãţiei Tale.
Nu Te depãrta de la mine, Doamne, şi ajutã-mi, ca în toate sã fac voia Ta, şi sã nu Te mai rãstignesc în toate zilele cu faptele mele cele pãcãtoase, nici sã Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum fãceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pãcãtoasã sã-Ţi spãl picioarele, cu lacrimile ochilor rnei, pentru ca sã mã învrednicesc a auzi şi eu din Gura Ta cea dulce; "Iertate sã-ţi fie pãcatele.." Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".